Zorgverzekering

Home » Zorgverzekering

Zorgverzekering

Ook 2022 hebben onze praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Informatie over uw zorgverzekering

Let op! Menzis heeft bij alle polissen ongeveer een derde van de behandelaantallen afgehaald voor 2022..!

Sinds 2006 kunt u zich zowel met verwijzing van een arts als zonder tussenkomst van een arts aanmelden. Ten onrechte denken veel mensen dat het eigenrisico aangesproken wordt bij gebruik van fysiotherapie, echter veelal wordt dit volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

We kunnen de dekking voor de zorg splitsen in twee delen:

1. de verplichte basisverzekering

Is bestemd voor patiënten met een chronische aandoening die langdurige zorg nodig hebben bijv.: MS, Parkinson of CVA of na een operatie.

U krijgt alleen vergoeding uit de basisverzekering als uw klacht/ziekte op een lijst staat die wijlen minister Borst van volksgezondheid heeft laten opstellen.

Hierdoor kan het zijn dat u wel een chronische aandoening heeft (altijd rugpijn; reuma; fibromyalgie) maar dat die aandoening niet in die lijst voorkomt: daarvoor betaalt de basisverzekering dan niet.

Deze basisverzekering betaalt pas uit na de 20-ste behandeling, dus als u bijvoorbeeld een operatie heeft gehad of u de schouder uit kom hebt gehad dan moet u die eerste twintig behandelingen zelf betalen (of u heeft een aanvullende zorgverzekering afgesloten die de twintig behandelingen (deels) dekt).

Uitzonderingen waarvoor u niet de eerste 20 behandelingen zelf hoeft te betalen:

  • Bij patiënten onder de leeftijd van 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering, als de ouders een aanvullende verzekering hebben, dan wordt na die eerste 18 behandelingen de (beste) aanvullende verzekering van een van de ouders gebruikt.
  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen) sinds 2017 worden vanuit de basisverzekering 37 behandelingen vergoed.
  • Bij ongewild urine verlies worden er 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Ook bij heup- en knieslijtage (artrose) sinds 2018 worden 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Herstelzorg na Covid-19: maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden sinds 18 juli 2020; indien medisch noodzakelijk kan dat eenmaal herhaald worden.

Voor deze uitzonderingen geldt wel dat er een verwijzing geschreven moet zijn door een arts.

Tenslotte geldt voor de basisverzekering het eigen risico van € 385 (het eigen risico geldt niet voor uw aanvullende verzekering!).

2. de aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapie voor alle andere aandoeningen die niet op de lijst Borst staan, bijvoorbeeld: schouderpijn, kniepijn, rugpijn.

Hoeveel behandelingen vergoed worden is afhankelijk van het aanvullende pakket wat u afsluit.

Behandelindex: Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde; de behandelindex, uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.Gemeentepolis voor lage inkomens: De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Deze gemeentepolis kan een uitkomst zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente of zie www.gezondverzekerd.nl. Soms wil een werkgever bijspringen in de kosten.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande neem dan gerust contact met ons op.