Vergoedingen fysiotherapie

Home » Over ons » Vergoedingen en tarieven » Vergoedingen fysiotherapie

Vergoeding Fysiotherapie

In 2019 hebben wij geen contract met verzekeraar ENO en Friesland verzekeringen. De belangrijkste reden om geen contract af te sluiten zijn lage tarieven in combinatie met extra werkdruk in verband met contractuele voorwaarden.

Informatie over uw zorgverzekering

U kunt zich zowel met verwijzing als zonder tussenkomst van een arts aanmelden. Ten onrechte denken veel mensen dat het eigenrisico aangesproken wordt bij gebruik van fysiotherapie, echter veelal wordt dit volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

We kunnen de dekking voor de zorg splitsen in twee delen:

1. de verplichte basisverzekering (is met eigen risico)

Is bestemd voor patiënten met een chronische aandoening die langdurige zorg nodig hebben bijv.: MS, Parkinson of CVA of na een operatie van bijvoorbeeld een knie of heup.

U krijgt alleen vergoeding uit de basisverzekering als uw klacht/ziekte op een lijst staat die wijlen minister Borst van volksgezondheid heeft laten opstellen. Hierdoor kan het zijn dat u wel een chronische aandoening heeft (altijd rugpijn; reuma; fibromyalgie) maar dat die aandoening niet in die lijst voorkomt: daarvoor betaalt de basisverzekering dan niet.

Deze basisverzekering betaalt pas uit na de 20-ste behandeling, dus als u bijvoorbeeld een operatie heeft gehad of u de schouder uit kom hebt gehad dan moet u die eerste twintig behandelingen zelf betalen (of u heeft een aanvullende zorgverzekering afgesloten die de twintig behandelingen (deels) dekt).

Uitzonderingen waarvoor u niet de eerste 20 behandelingen zelf hoeft te betalen:

  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen) wordt sinds 2017 vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Bij ongewild urine verlies worden er 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Ook bij heup- en knieslijtage (artrose) worden 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor deze uitzonderingen geldt wel dat er een verwijzing geschreven moet zijn door een arts.

Tenslotte geldt voor de basisverzekering het eigen risico van € 385 (het eigen risico geldt niet voor uw aanvullende verzekering!).

2. de aanvullende zorgverzekering (is zonder eigen risico)

Een aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapie voor alle andere aandoeningen die niet op de lijst Borst staan, bijvoorbeeld: schouderpijn, kniepijn, rugpijn.

Hoeveel behandelingen vergoed worden is afhankelijk van het aanvullende pakket wat u afsluit.

Behandelindex: Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde -de behandelindex- uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Gemeentepolis voor lage inkomens: De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Deze gemeentepolis kan een uitkomst zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente of zie www.gezondverzekerd.nl. En soms wil een werkgever bijspringen in de kosten.In 2020 is vastgesteld dat wij onder de kostprijs werken. Daarom hebben de zorgverzekeraars voor 2021 een reparatie-verhoging van het tarief gegeven. CZ vind het niet nodig daaraan mee te doen en blijven profiteren van het (te) lage tarief wat zij ons betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande neem dan gerust contact met ons op.