Netwerken en samenwerkingen

Home » Over ons » Netwerken en samenwerkingen

Samenwerking met Fys’ Optima

Onze fysio praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys’Optima. Fys’Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.
Er worden binnen Fys’Optima eisen geformuleerd, waar elke partner aan moet voldoen. Jaarlijks worden de gestelde eisen bij de deelnemende partners getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optimapartner worden of blijven.

Samenwerking met het rugcentrum Achterhoek (RCA)

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bevindt zich het rugcentrum. Mensen met rugklachten kunnen terecht in het Rug Centrum Achterhoek (RCA). Binnen het Rugcentrum werken meerdere disciplines samen om op een snelle en gedegen manier de oorzaak van uw rugklachten te achterhalen en een persoonlijk behandeltraject te starten.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de behandeling geheel of gedeeltelijk plaatsvinden bij ons op de praktijk.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet bewaakt de kundigheid en het het kennisniveau van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van longpatiënten zoals COPD/astma/Covid19. Dat doen ze ook voor patiënten met perifeer vaatlijden. Dat kunnen problemen met de bloedvaten zijn zoals Claudicatio Intermittens, ook wel etagebenen genoemd.

Deze patiënten worden veelal rechtstreeks doorverwezen door de long-  of vaatspecialist naar het Chronisch ZorgNet en die verwijst u door naar de dichtstbijzijnde gespecialiseerde fysiotherapeut(en). Op de website www.chronischzorgnet.nl vindt u meer informatie hierover.

Samenwerking met diverse ziekenhuizen zoals:

Arnhem: het Rijnstate Ziekenhuis

Winterswijk: het Koningin Beatrix Ziekenhuis

Doetinchem: het Slingeland Ziekenhuis

Ook met de Universitaire Ziekenhuizen in Nijmegen en Enschede onderhouden we contacten.