Shockwave therapie

Home » Fysiotherapie » Shockwave therapie

ShockWave therapie

Een relatief nieuwe vorm van fysiotherapie biedt uitkomst aan patiënten met hielspoor, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen en tenniselleboogklachten. Door enkele behandelingen met ShockWave therapie kunnen deze – vaak chronische – pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen van 5-15 minuten.

ShockWave zijn geluidsgolven die door een apparaat gegenereerd worden en die zich in het lichaam voortzetten en zodoende een effect hebben op het weefsel. Het is duidelijk dat shockwave therapie bij veel aandoeningen werkt. De consensus is nu dat shockwave op celniveau, structuur- en weefselniveau aangrijpt. Dit is de reden dat ShockWave veelzijdig kan worden ingezet. Vooral bij calcificaties (verkalkingen) is het effect groot.

ShockWave therapie is een behandelmethode om specifieke klachten, vooral aan peesweefsel maar ook aan bindweefsel, effectief te kunnen behandelen. Met ShockWave therapie kan er in weinig behandelsessies een effectief resultaat behaald worden.

Voordat Shockwave Therapie plaatsvindt wordt er eerst gezocht naar waar de klacht precies zit. Bij Janssen van Dijke fysiotherapeuten wordt het in kaart brengen van de klacht middels Echografie. Wanneer de locatie van de klacht bekend is wordt de plaats gearceerd. 

Wat voor apparaat wordt er gebruikt tijdens ShockWave therapie?

De pijnlijke gearceerde plaats wordt behandeld met een behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzetten (ShockWave-pulsen). Het zijn drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegediend.

Is ShockWave therapie pijnlijk?

De behandeling is soms gevoelig, maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan met de ShockWave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden.

Tijdens de behandeling wordt de behandelkop van het ShockWave apparaat op de plaats van de klacht gezet. De compressor, welke zit aangesloten op het ShockWave apparaat, wordt aangezet waarna het behandelapparaat in werking treedt.

Tijdens ShockWave therapie wordt er dus gebruik gemaakt van een compressor en een soort pistool met een behandelkop dat aan de compressor vastzit. In het pistool zit aan het uiteinde een metalen balletje dat door het pistool heen schiet op een bepaalde snelheid, tegen de behandelkop aan dat contact maakt met het lichaam. 

‘’Het ShockWave apparaat is te vergelijken met een stellage met vier balletjes eraan (Newton’s cradle). Wanneer het linker balletje van een afstand wordt losgelaten en tegen het tweede balletje aankomt dan wordt er druk doorgegeven en beweegt uiteindelijk het vierde balletje opzij. Het voorbeeld is vergelijkbaar met ShockWave therapie; er wordt een drukgolf het lichaam ingeschoten via het metalen plaatje op de locatie van de pijn zodat de pijn of klacht lokaal bereikt kan worden waarna er lokaal een effect opgeroepen kan worden.’’

Met ShockWave therapie kan, middels schokgolven, het lichaam dus op een zeer specifieke plek behandeld worden. Fysiotherapeuten noemen dit een lokale behandeling. Met lokale behandeling wordt de behandeling van specifieke plek op het lichaam bedoeld. 

Specialist Ben de Roo vervolgt, bij Janssen van Dijke zien we dat bij het toepassen ShockWave therapie mooie resultaten ontstaan waarmee mensen daadwerkelijk van hun (pijn)klacht afkomen of deze sterk verminderd wordt. 

Veelvoorkomende klachten die met ShockWave behandeld worden

  • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  • Pijn aan de knieschijf
  • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
  • Hielpijn (hielspoor / achillespeesklachten)
  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
  • Andere vormen van tendinitis

Maar ook met andere spierklachten die hierboven niet genoemd zijn hebben we verrassend goede resultaten!

Shockwave Therapie wordt vaak toegepast in het geval van verkalkingen in pezen. Dergelijke klachten worden ook wel als tendinose aangeduid. Bij tendinose wordt de pees van slechtere kwaliteit.

Door het toepassen van drukgolven middels Shockwave Therapie wordt de verkalking in de pees‘’losgeschoten’’. De kalk komt los, deze wordt door het lichaam weer opgenomen uit het gebied.

De pees gaat weer wat beter reageren na ShockWave therapie en wordt gereactiveerd. Middels ShockWave therapie wordt er getracht om de kalk zoveel mogelijk te verwijderen uit de pees.

ShockWave therapeuten

Lars Brinkman

Fysiotherapie, Longfysiotherapie, COVID-19 nazorg, Shockwave Therapie

Meer informatie

fysiotherapeute-eline-meijer-dry-needling-shockwave-therapie

Eline Meijer

Fysiotherapeut, Dry Needling, Shockwave Therapie

Meer informatie

Afspraak maken

Wil je een afspraak maken bij een van de ShockWave therapeuten of heb je nog vragen over de behandeling? Je kunt dan telefonisch contact opnemen met onze secretaresse door te bellen naar 0315-230 100 of gemakkelijk zelf een afsprakenformulier invullen op de website.

Hoe effectief is ShockWave therapie?

ShockWave therapie is een effectieve behandelmethode blijkt, zeker na het uitvoeren van echografisch onderzoek voorafgaand aan de behandeling. 

Wanneer middels echografie blijkt dat de klacht voorkomt uit een peesverkalking (Tendinose), dan wijst de praktijk uit dat de klachten bij negen van de tien patiënten verminderen wanneer er ShockWave therapie wordt toegepast. Met vermindering van klachten wordt met name vermindering van pijn bedoeld. 

Over het algemeen worden er binnen vier tot zes behandelingen in veel gevallen behoorlijke resultaten behaald middels ShockWave therapie. In sommige gevallen betekent dit dat de klacht over is en in andere gevallen betekent dit dat de klacht drastisch verminderd wordt.

In eerste instantie worden er vier tot zes shockwave therapie toegepast om het effect te bepalen. Na iedere behandeling wordt er geëvalueerd hoe het gaat ten opzichte van de vorige keer. De specialist zal je dan naar het ‘’pijncijfer’’ vragen. Daarnaast wordt er na de eerste behandelcyclus van vier tot zes weken bepaald in hoeverre de pijn is afgenomen vanaf het moment van de eerste behandeling tot en met de laatste behandeling. Wat is de effectiviteit voor jou geweest en wat zijn de dingen die je merkt? 

Over het algemeen worden er binnen vier tot zes behandelingen in veel gevallen behoorlijke resultaten behaald middels ShockWave therapie. In sommige gevallen betekent dit dat de klacht over is en in andere gevallen betekent dit dat de klacht drastisch verminderd wordt.

Wat voel je na ShockWave therapie?

Na de ShockWave therapie kun je een zwaar zeurderig gevoel ervaren. Dat zeurderige gevoel houdt vaak zo’n één tot twee dagen na behandeling. Het gevoel na ShockWave therapie wordt ook wel vergeleken met het blauwe plek gevoel; een zeurderige doffe pijn. Een heftige spierpijn, maar dan niet in de spier maar juist in de pees en de omgeving.

Dat gevoel begint eigenlijk direct na de behandeling. Iemand geeft dan aan dat er wat gebeurt is en dan men wat voelt. Na twee dagen wordt het zeurende gevoel als het goed is een heel stuk minder. Het is acceptabel is dat iemand één of twee dagen last heeft van de behandeling, maar meer ook niet. 

De een heeft meer last van een ShockWave therapie dan de ander. Een reactie die de fysiotherapeut krijgt is vaak ‘’ik heb het gevoeld’’ wanneer er gevraagd wordt in hoeverre men last heeft gehad van de ShockWave behandeling. 

Wat niet de bedoeling is, zo vervolgt de fysiotherapeut, is dat iemand meer pijn ervaart nadat er ShockWave therapie heeft plaatsgevonden. 

Het bepalen van de intensiteit van de behandeling is een belangrijke factor waarmee beïnvloed kan worden hoeveel last je hebt na de behandeling.

Indicaties waarvoor shockwave geïndiceerd is

Calcificerende tendinopathie van de schouder, Rotator cuff tendinopathie zonder of met calcificatie, epicondylopathie van de elleboog, M. Dupuytren, Patella tendinopathy, Pes anserinus tendinopathie M. Quervain, Achilles tendinopathy Peroneus tendinopathie, Triggerfinger, Plantaire fasciopathie met of zonder hielspoor Voet- en enkel tendinopathieën.

Afspraak maken

Maak een afspraak, we helpen je graag verder.

We worden gemiddeld beoordeeld met een 9,0.

Veel gestelde vragen over ShockWave therapie

Shockwave therapie is één van de meest onderzochte behandelmethoden binnen de fysiotherapie. Een groot aantal wetenschappelijke studies toont het positieve effect van shockwave op uiteenlopende musculoskeletale aandoeningen aan. Daarnaast is ShockWave effectief bij enkele neurologische aandoeningen zoals spasticiteit.

Vanuit de wetenschap is men het erover eens dat ShockWave therapie werkt in het geval van peesklachten. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de werking van ShockWave therapie in het geval van bindweefselziekten en of de behandelmethode hierbij effectief is. 

ShockWave therapie is een relatief nieuwe behandelmethode. ShockWave therapie wordt inmiddels zo’n zeven jaar toegepast binnen de zorg. Er is een explosieve toename van het het aantal praktijken dat ShockWave therapie behandelingen aanbiedt. Wetenschappelijk onderzoek neemt hierdoor ook toe. 

Binnen de literatuur wordt er gesteld dat er zo’n vier tot tien behandelingen nodig zijn om tot een effectieve behandeling van de klacht te komen middels ShockWave therapie. 

Er zijn uiteraard altijd klachten welke behandeld worden met ShockWave therapie die ook weer neveneffecten met zich meebrengen. Zo kan het zijn dat een patiënt na zes behandelingen een drastische vermindering merkt van de klachten maar dat ShockWave therapie daarna geen effect meer heeft omdat er ook andere zaken opspelen. 

Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd tussen vervolgbehandelingen bij ShockWave therapie, zo geeft de literatuur aan. Na een behandeling dient er een vervolgbehandeling plaats te vinden tussen de 5 a 10 dagen na de vorige behandeling. 

Zo zou een tussentijdse vakantie in theorie tot klachten verergering kunnen leiden waardoor het behandeltraject langer kan duren. 

In het andere geval, wanneer er te vroeg weer een ShockWave behandeling wordt gegeven na een behandeling, dan kan een klacht juist verergeren. Uiteraard zal de specialist je hierin begeleiden en ervoor zorgen dat je op de juiste momenten terugkomt voor een behandeling.

In de meeste gevallen wordt er na zes tot tien ShockWave therapie behandelingen een duurzaam resultaat behaald. 

Uiteraard is het ook belangrijk om rekening te houden met hoe het gebied in het lichaam waar de ShockWave therapie behandeling heeft plaatsgevonden belast wordt. 

Middels ShockWave therapie wordt het gevolg van een klacht weggenomen. Wanneer de oorzaak van de klacht niet wordt weggenomen, dan zal het gevolg daarna weer terugkeren. 

Als voorbeeld genomen is een tendinose vaak het gevolg van een verkeerde beweging, een overbelasting of een onderbelasting. Bij een vermindering of het verhelpen van deze klacht is het niet enkel de ShockWave therapie waarmee het effect wordt behaald, het behalen van effect heeft in veel gevallen ook te maken met het aanpassen van de levensstijl op de klacht. 

Naast de daadwerkelijk ShockWave therapie behandeling wordt er dus ook gekeken naar hoe de levensstijl een verband zou kunnen hebben met de klacht. Er wordt onderzoek gedaan naar waar de klacht vandaan zou kunnen komen. Hoe zit het dagelijks leven eruit, wat zijn factoren waardoor de klacht heeft kunnen ontstaan? Op basis van dergelijk onderzoek kunnen er vaak concrete handvatten meegegeven worden waarop de levensstijl kan worden aangepast, bevorderend voor de klacht. 

Voorbeeld: iemand met een hielspoor die dagelijks 30.000 stappen die een ShockWave therapie behandelcyclus volgt kan een tegenvallend behandelresultaat hebben omdat de persoon in kwestie zijn gewoonten in stand houdt welke de klachten veroorzaken. 

In dit geval zou het verstandig zijn om tijdelijk wat minder te bewegen binnen de grenzen en het daarna weer rustig op te bouwen op het moment dat het weer beter gaat.

Er zijn bepaalde situaties waarin het beter is om ervoor te kiezen geen Shockwave Therapie toe te passen. 

ShockWave therapie bij koorts

Wanneer iemand koorts, of een actieve ontsteking heeft dan is het niet verstandig om ShockWave therapie toe te passen. Bij koorts of een actieve ontsteking kan de ontsteking vergroot worden middels ShockWave therapie, iets dat je wil voorkomen. 

ShockWave therapie bij zwangerschap

In het geval van zwangerschap is ShockWave therapie behandeling in de buikregio niet wenselijk wegens het gevaar op eventuele afwijkingen. Het is niet bewezen dat misvormingen ook daadwerkelijk aan de orde zijn in het geval van ShockWave therapie in de buikregio bij een zwangere vrouw, echter dient het risico gemeden te worden. Shockwave therapie aan de voet van een zwangere vrouw zal bijvoorbeeld geen enkel probleem opleveren. 

ShockWave Therapie bij kanker

Bij mensen met kanker en uitzaaiingen is het niet verstandig om ShockWave therapie toe te passen. Middels ShockWave druk behandelingen wordt er getracht om het weefsel te re-activeren zodat het weefsel zichzelf gaat herstellen. In het geval van een kankergezwel dient er uiteraard zo min mogelijk geactiveerd te worden, daarom wordt er in het geval van kanker niet voor gekozen om met shockwave therapie te werken. Over het algemeen is ShockWave therapie geen gevaarlijke behandeling mits alle contra-indicaties goed in kaart zijn gebracht.

Over het algemeen heeft iemand tussen de zes en de tien behandelingen nodig heeft. Het komt weleens voor dat er al een goed resultaat behaald is na vier behandelingen. Bij uitzondering duurt het langer om de klacht op te lossen en zijn er twaalf of meer behandelingen nodig voor een resultaat. Het verschilt dus per persoon wat het resultaat is van de ShockWave behandeling. 

Mocht er na vier behandelingen nog geen merkbaar effect zijn, dus geen verbetering, dan is er mogelijk een behandelvorm welke beter aansluit op de klacht in vergelijking tot ShockWave therapie. Zelfs wanneer iemand tien keer langskomt voor een ShockWave therapie behandeling dan merkt deze persoon na vier keer behandelingen al een verbetering.

Schouderklachten worden regelmatig behandeld middels ShockWave therapie. In de schouder liggen de pezen wat dieper onder de huid, er zit namelijk nog wat weefsel tussen de pezen en de huid. 

Het gaat vaak in de schouder om een kleine pees die wat dieper ligt en lokaal behandeld wordt. Het bepalen van de juiste intensiteit van de behandeling is een belangrijke factor zodat andere structureren in de omgeving van de pees niet geïrriteerd raken. 

De ervaring bij schouderklachten is dat het redelijk uiteenloopt hoe vlot de behandeling van de schouderklacht verloopt. 

De ene patiënt heeft vier behandelingen nodig terwijl iemand anders acht tot tien behandelingen nodig heeft voor een goed effect van de behandeling. 

De supraspinatuspees en infraspinatuspees zijn de meest voorkomende pezen die middels ShockWave therapie behandeld worden.

Er worden veel mensen met hielspoor klachten behandeld worden middels ShockWave therapie. 

Gemiddeld is een hielspoor klacht na vier tot zes behandelingen middels ShockWave therapie goed hersteld.

Tennisarmen of tennisellebogen worden veel behandeld middels ShockWave therapie. Een tennisarm is dan ook een peesgerelateerde klacht. 

Bij een tenniselleboog klacht ligt de pees redelijk oppervlakkig ten aanzien van de huid. 

De pezen die behandeld worden middels ShockWave therapie bij een tenniselleboog zijn wat kleiner van omvang, daarom worden deze pezen veelal behandeld met een wat lichtere intensiteit ten opzichte van bijvoorbeeld een achillespees. 

In het geval van de tenniselleboog zijn er vaak zo’n vier tot zes behandelingen nodig voor herstel. Bij de tenniselleboog is het ook een belangrijke kwestie hoe goed mensen rust nemen gedurende de behandelcyclus. Te weinig rust kan het behandelresultaat namelijk in gevaar brengen.

Fibromyalgie wordt gezien als een reuma variant van de spier. Fibromyalgie kenmerkt zich met periodes dat het weefsel ontstekingswaarden laat zien en periodes dat het geen ontstekingswaarden laat zien. 

Bij de heftige pijnklachten van fibromyalgie wordt er bij Therapeutisch centrum Varsseveld geen ShockWave therapie toegepast. Wanneer dit wel gedaan wordt kunnen er ontstekingen gecreëerd worden. 

Op het moment dat iemand in de uitdovende fase zit, wanneer er geen uitdovende fases zijn, dan kan er overwogen worden om te behandelen middels ShockWave therapie. 

Echter is fibromyalgie meer een spiergerelateerde kwestie dan een peeskwestie. Voordat de behandeling gestart wordt moet er dan wel aangetoond worden dat de klachten veroorzaakt worden vanuit een aanhechtingsprobleem en niet vanuit de spier; en laat de spieren nou net hetgeen zijn waar mensen met fibromyalgie veel last van hebben.

In het geval van behandeling van fibromyalgie middels ShockWave therapie hangt het dus erg van de casus.

Met een TENS apparaat vindt er elektrostimulatie plaats. Middels stroom worden er dan bepaalde spierspanningen en -ontspanningen gegenereerd. 

Bij ShockWave therapie komen er drukgolven het lichaam in en daarmee wordt reactivatie van het weefsel gecreëerd of juist vergruizing van kalk.