Klachten en complimenten

Home » Over ons » Klachten en complimenten

Een klacht

Uiteraard doen wij er alles aan om de fysiotherapie behandeling en het contact met onze patiënten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling of een therapeut.

Geeft u het aan

Wij stellen het op prijs wanneer u uw ongenoegen aan ons uit. Vaak is het mogelijk er over te praten en samen tot een oplossing te komen.

Bemiddeling door contactpersoon

We begrijpen dat het moeilijk kan zijn een klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Wanneer u ervoor kiest niet met uw eigen therapeut te praten, kunt u zich binnen onze praktijk wenden tot Erna Christ. Zij zal uw klacht bespreken met de betreffende therapeut. Desgewenst kan een van onze andere therapeuten u verder behandelen.
Onze tweede contactpersoon voor klachten is Lars Brinkman.

Instantie

Mochten we er, ondanks uw en onze inzet, samen toch niet naar tevredenheid uit komen, dan kunt u zich wenden tot het KNGF. Informatie over de klachtenregeling van deze beroepsvereniging is te vinden op deze website bij: “Folders KNGF”.