Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapie

Home » Over ons » Kwaliteit en registraties » Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapie

Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapie

Onze manueel therapeut Lennard Hendriks staat ingeschreven bij de NVMT

De manueel therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Aan deze inschrijving worden eisen gesteld. Marijn heeft haar diploma voor manuele therapie behaald aan de SOMT in Amersfoort.
Om lid te kunnen blijven van de NVMT dient zij geregistreerd te blijven in het “deelregister Manueeltherapeut” van het CKR (zie ook KNGF en CKR). Zij is voor behoud van registratie verplicht zich te blijven bijscholen.
Hieronder volgt meer informatie over de doelstellingen en eisen van de NVMT:
De specialistenvereniging NVMT is een wetenschappelijke vereniging, die is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en behoort tot de reguliere zorg. Ruim 2.000 manueel therapeuten zijn lid van de NVMT.

Doelen NVMT

Het bestuur en de projectgroepen, die bestaan uit een groot aantal actieve NVMT-leden, houden zich bezig met:

 • Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van de manuele therapie;
 • Bevorderen van de kwaliteit van manueel therapie;
 • Belangenbehartiging van haar leden in de ruimste zin van het woord;
 • Behartiging van sociaal-maatschappelijke belangen samen met het KNGF.
 • Een manueel therapeut kan lid worden van de NVMT indien deze ingeschreven staat in het CKR deelregister Manueeltherapeut.

Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF

In het centraal kwaliteitsregister zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).
Afgestudeerde manueeltherapeuten aan de door het KNGF en de NVMT erkende opleidingen voor manuele therapie kunnen zich laten registreren in het CKR deelregister Manueeltherapeut.
Registratie in het CKR deelregister Manueeltherapeut is een voorwaarde om het tarief Manuele Therapie te mogen declareren.
De diploma’s van onderstaande door de KNGF en NVMT erkende opleidingen geven toegang toe het CKR deelregister Manueeltherapeut:

 • De Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT)
 • De Stichting School voor Manuele Therapie te Utrecht
 • Hogeschool Utrecht / Stichting Maitland Concept
 • Transfergroep Rotterdam
 • Avans+ Breda
 • Saxion Hogeschool Enschede
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

Ook een diploma universitaire master manuele therapie, welke wordt erkend door een member organisation van de IFOMPT, geeft toegang tot het CKR deelregister Manueeltherapeut.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Centraal Kwaliteitsregister op Fysionet: www.fysionet.nl