KNGF

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is de beroepsvereniging voor de fysiotherapeuten.

De missie van het KNGF is:
Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Vanuit het KNGF werd het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) geïnitieerd (voor meer info ga naar CKR in de linker balk).