Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Home » Over ons » Kwaliteit en registraties » Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in “register algemeen fysiotherapeut” van het CKR. Daarnaast staan de manueel therapeute en de bekkenfysiotherapeute geregistreerd in het bijbehorende deelregister. In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. De deskundigheidsbevordering kan in drie verschillende onderdelen van het CKR plaatsvinden, namelijk in het vakinhoudelijk deel, het kwaliteitsdeel of het basisdeel. Per deelgebied hanteert het BOCK verschillende eisen.

Kwaliteitsdeel

Beroepsgerelateerde scholingen, supervisie, refereergroepen, kennisnetwerken, certificering/ accreditatie/ visitatie en IOF-activiteiten vallen onder het kwaliteitsdeel.

Basisdeel

Onder het basisdeel vallen onder andere beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten, individuele en beleidsmatige deskundigheidsbevordering. Er tellen maximaal 30 punten mee in het basisdeel bij een registratieperiode van 5 jaar.

Vakinhoudelijk deel

Het vakinhoudelijk deel bestaat uit zeven deelregisters:

  • het register Algemeen fysiotherapeut
  • het register Bekkenfysiotherapeut
  • het register Geriatriefysiotherapeut
  • het register Kinderfysiotherapeut
  • het register Manueeltherapeut
  • het register Orofaciaal fysiotherapeut
  • het register Psychosomatisch fysiotherapeut
  • het register Sportfysiotherapeut

In het aantekeningendeel zijn de aantekeningenregisters Oedeemfysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut ondergebracht. Voor ieder vakinhoudelijk deel geldt dat de geregistreerde fysiotherapeut minimaal 50 studiepunten behaalt.Voor aantekeningenregisters geldt een minimum van 20 studiepunten (bij een volledige registratieperiode).