Bekkenfysiotherapie NVFB

Home » Over ons » Kwaliteit en registraties » Bekkenfysiotherapie NVFB

Bekkenfysiotherapie NVFB

De geregistreerd bekkenfysiotherapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB). Aan deze inschrijving worden eisen gesteld. Valerie heeft haar diploma bekkenfysiotherapie behaald aan de SOMT in Amersfoort.

Om lid te zijn van de NVFB dient zij geregistreerd te blijven in het ‘deelregister Bekkenfysiotherapie’ van het CKR (zie ook KNGF en CKR) Zij is voor behoud van registratie verplicht om zich te blijven bijscholen.

Doel van de NVFB

– Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van bekkenfysiotherapie en het behartigen van de belangen        van de leden op vakinhoudelijk gebied. Hieronder wordt verstaan het bevorderen van deskundigheid en het ontwikkelen van nieuwe kennisgebieden alsmede het bevorderen  van wetenschappelijk onderzoek.

– Het versterken van de samenwerking tussen leden onderling, de vereniging en het KNGF

– Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden binnen de door het KNGF gestelde kaders     en/of werkafspraken

– Het inhoud blijven geven aan het vak bekkenfysiotherapie.

– Het ontplooien van onderwijsactiviteiten op gebied van de bekkenfysiotherapie.

– Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen en relevante andere organisaties zowel nationaal als internationaal.

Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF

In het centraal kwaliteitsregister zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).
Afgestudeerde bekkenfysiotherapeuten aan de door het KNGF en de NVFB erkende opleidingen voor bekkenfysiotherapie kunnen zich laten registreren in het CKR deelregister Bekkenfysiotherapeut.
Registratie in het CKR deelregister bekkenfysiotherapeut is een voorwaarde om het tarief bekkenfysiotherapie te mogen declareren.