Vergoeding Fysiotherapie

Het misverstand dat iedereen de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen klopt niet!

Allereerst betreft dit uitsluitend aandoeningen van de Lijst Borst (ofwel Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering). Deze kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Mogelijk bent u voldoende aanvullend verzekerd en hoeft u helemaal niets zelf te betalen. Alle andere aandoeningen worden al sinds 2006 betaald uit uw aanvullende pakket en hebben geen enkele betrekking op de genoemde 20 behandelingen.
Daaraan is niets veranderd.

Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar, fysiotherapie wordt dan 18x vergoed vanuit de basisverzekering en er geldt geen eigen risico.

Voor meer informatie over de zorgverzekering kijk onder het kopje “Zorgverzekering”

Eigen risico

In 2016 is er weer een tientje bij het verplichte eigen risico gekomen. Dit lijkt niet veel, maar het eigen risico is intussen wel fors gestegen: van €150 bij de invoering in 2008 naar €385 in 2016. Daarnaast moet je soms een eigen bijdrage betalen. Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage? En welke zorg valt er onder het eigen risico?

 

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

Voor zorgkosten geldt sinds 2008 een ‘eigen risico’: het bedrag dat je als patiënt elk jaar eerst zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Het eigen risico is voor iedereen verplicht en geldt voor de meeste zorgkosten die in het basispakket zitten. Je kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen (tot maximaal €500 extra) in ruil voor een korting  op de premie van de basisverzekering. Als je een aanvullende verzekering afsluit, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, dan valt deze zorg niet onder het eigen risico.

Sommige zorg zit wel in het basis­pakket en wordt dus vergoed, maar toch moet je er een eigen bijdrage voor betalen. De ­eigen bijdrage komt boven op het ­eigen risico. Het kan dus zijn dat je je eigen risico al hebt verbruikt, maar dat je ook nog een eigen bijdrage moet betalen. Ieder jaar bepaalt de overheid voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Er zijn drie soorten:

 1. Je moet (per jaar) een gedeelte zelf betalen (bijvoorbeeld bij bepaald ziekenvervoer).
 2. Je moet (per keer) een percentage zelf betalen (bijvoorbeeld bij hoortoestellen).
 3. De zorg wordt vergoed uit het basispakket (tot een bepaald maximum) en de rest moet je zelf betalen (bijvoorbeeld bij sommige hulpmiddelen).

Wat valt onder het eigen risico?

Niet

 • De huisarts.
 • De praktijkondersteuner van de huisarts (o.a. voor zorg bij COPD, diabetes, hart- en vaatziekten).
 • De wijkverpleegkundige.
 • De huisartsenpost in het ziekenhuis, als de eigen huisartsenpraktijk gesloten is (eventuele ‘extra’ zorg in het ziekenhuis valt wél onder het eigen risico).
 • Zorg waarvoor je een aanvullende verzekering hebt afgesloten (zoals fysiotherapie, tandzorg, alternatieve geneeswijzen).

Wel

 • Medicijnen.
 • Bloedprikken en (lab)onderzoek.
 • Ambulancevervoer.
 • Ziekenhuisopnames en -operaties.
 • Specialisten in het ziekenhuis ­(onderzoek, behandeling).
 • Spoedeisende Eerste Hulp in het ziekenhuis.
 • ‘Uitleggesprek’ van de apotheek als je een nieuw medicijn krijgt.
 • Psycholoog/geestelijke gezondheidszorg.
 • Sommige hulpmiddelen.
 • Revalidatie.