Nascholing

Nascholing

Een erkende fysiotherapeut staat geregistreerd zodat hij u garantie geeft op een uitstekende kwaliteit van uw behandeling en begeleiding. Die garantie kan hij u bieden door de continue kwaliteitsverbetering waaraan hij werkt, in de vorm van verplichte scholing en de jaarlijkse toetsing en herregistratie van zijn kwaliteiten als fysiotherapeut. Een Erkende fysiotherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de KNGF .

De manueel en bekkenfysiotherapeut volgen daarnaast ook jaarlijks bij- en nascholingen binnen hun vakgebied.