Bekkenfysiotherapie

 .

Wat is bekkenfysiotherapie?

5610_nl_editor photo10

Marleen Wenders – Scholten

De bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik-, lage rug-, bekken- en bekkenbodemgebied bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. De spieren van de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Deze spieren kunnen zowel te zwak (onderactief) als te gespannen (overactief) zijn of niet op het juiste moment hun werk doen. De bekkenfysiotherapeut kan helpen de spieren weer te leren controleren. Marleen is een geregistreerd bekkenfysiotherapeut (zie onderaan voor meer info).

 

Voor wie is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is in principe geschikt voor iedereen met klachten in buik-, lage rug-, bekken- en bekkenbodem-gebied, ongeacht de leeftijd. Bij kinderen gebeurt dit altijd in samenspraak met ouders/verzorgers.

 

Met welke klachten kunt u terecht bij de bekkenfysiotherapeut?

Enkele veel voorkomende klachten zijn:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting.
 • Verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen.
 • Veelvuldige urineweginfecties.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen.
 • Problemen bij vrijen, die samenhangen met de bekkenbodem.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode tijdens en na de zwangerschap / bevalling.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling.
 • Begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied.
 • Zindelijkheidsproblematiek.

 

5610_nl_editor photo94-2Intake en onderzoek bekkenfysiotherapie

De eerste afspraak zal bestaan uit een uitgebreid vraaggesprek. Op deze manier wordt geprobeerd om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en een algeheel beeld te krijgen van problemen op het gebied van bewegen, plassen, ontlasten en/of seksualiteit. Tevens wordt uitleg gegeven over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot uw klachten. Tijdens de tweede afspraak vindt het lichamelijk onderzoek plaats.

Een bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om naast een uitwendig onderzoek, een inwendig onderzoek te doen. Dit is erop gericht het functioneren van de bekkenbodem te beoordelen. Het inwendig onderzoek kan vaginaal en/of anaal worden uitgevoerd. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere mogelijkheden uw bekken en bekkenbodem te onderzoeken.

 

Behandeling bekkenfysiotherapie

Na de intake en het onderzoek worden alle gegevens verzameld en met u besproken, daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Hoe lang u onder behandeling bent is afhankelijk van uw problematiek.

In het behandelplan kunnen de volgende aspecten terugkomen:

 • Uitleg over bekken en bekkenbodem in relatie tot uw klachten
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen en het leren voelen van de relatie met de bekkenbodem.
 • Bewustwordingsoefeningen voor het bekken en de bekkenbodem
 • Gerichte oefeningen voor het leren aanspannen en/of ontspannen van de bekkenbodem- en andere spieren rond het bekken zodat deze in harmonie met elkaar kunnen samenwerken
 • Oefentherapie eventueel met behulp van myofeedback (een methode die zichtbaar maakt of u de juiste spieren aanspant) of elektrostimulatie (een prikkel die gebruikt wordt om spierkracht of spiergevoel te vergroten, pijn te dempen en te ontspannen).
 • Adviezen ten aanzien van toilethouding, toiletgedrag, vochtinname en voeding.
 • Adviezen ten aanzien van houding- en bewegingsgedrag.
 • Het inpassen van deze vaardigheden in uw dagelijkse leven.

 

Kosten van een behandeling bekkenfysiotherapie

De actuele tarieven vindt u onder het kopje tarieven

 

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut

In onze praktijk  werkt een geregistreerd bekkenfysiotherapeut: Marleen Wenders-Scholten (op de website www.defysiotherapeut.com worden alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten getoond)

Zij heeft, na de 4-jarige opleiding fysiotherapie, de 3-jarige masteropleiding bekkenfysiotherapie (post HBO) gevolgd aan de SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) en de 1-jarige opleiding kinderbekkenfysiotherapie.

Zij staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB).