Shockwave

Shockwave zijn geluidsgolven die door een apparaat gegenereerd worden en die zich in het lichaam voortzetten en zodoende een effect hebben op het weefsel. Het is duidelijk dat shockwave therapie bij veel aandoeningen werkt. De consensus is nu dat shockwave op celniveau, structuur- en weefselniveau aangrijpt. Dit is de reden dat shockwave veelzijdig kan worden ingezet. Vooral bij calcificaties is het effect groot.

Is shockwave therapie wetenschappelijk onderbouwd?

Shockwave therapie is één van de meest onderzochte behandelmethoden binnen de fysiotherapie. Een groot aantal wetenschappelijke studies toont het positieve effect van shockwave op uiteenlopende musculoskeletale aandoeningen aan. Daarnaast is shockwave effectief bij enkele neurologische aandoeningen zoals spasticiteit

Indicaties waarvoor shockwave geïndiceerd is:

Calcificerende tendinopathie van de schouder, Rotator cuff tendinopathie zonder of met calcificatie, epicondylopathie van de elleboog, M. Dupuytren, Patella tendinopathy, Pes anserinus tendinopathie M. Quervain, Achilles tendinopathy Peroneus tendinopathie, Triggerfinger, Plantaire fasciopathie met of zonder hielspoor Voet- en enkel tendinopathieën