Visie

In onze praktijk streven wij naar kwaliteit van zorg. U en uw klacht staan hierbij centraal. We hechten veel belang aan een persoonlijke benadering, om de juiste therapie voor iedere individuele patiënt te kunnen bieden. Dit geldt ook daar waar het groepstherapieën betreft. Binnen ons team van zes therapeuten werken we nauw samen. In overleg met u en elkaar verwijzen wij soms door naar een ander specialisme binnen ons team.
Om de meest optimale en doelgerichte zorg te kunnen leveren blijven wij ons ontwikkelen. Innovatie binnen onze praktijk en scholing van de therapeuten zijn een doorlopend proces. Tevens hechten wij belang aan goede contacten met andere (para-)medici, waar u uw voordeel mee zou kunnen doen.

De praktijk biedt een omgeving waarin de patiënt en de teamleden zich prettig kunnen voelen. Wij hebben een holistische mensvisie waarin de mens centraal staat en als geheel wordt gezien. De patiënt wordt actief betrokken bij de therapie om zo zijn eigen genezingsproces te helpen ondersteunen.

“Samen in beweging” benadrukt de samenwerking tussen de patiënt en therapeut, maar ook tussen de therapeuten onderling. In beweging komen en blijven, in de breedste zin van het woord, is hierbij het hoofddoel.