Zorgverzekering

In 2019 hebben wij geen contract met verzekeraar ENO en Friesland verzekeringen. De belangrijkste reden om geen contract af te sluiten zijn lage tarieven in combinatie met extra werkdruk in verband met contractuele voorwaarden.

Informatie over uw zorgverzekering

Zoals inmiddels een jaarlijkse gewoonte willen wij, fysiotherapeuten van het Therapeutisch Centrum Varsseveld, u langs deze weg weer informeren over de zorgverzekeringen.

Opmerkelijk is dat nog steeds de helft (53%) van de mensen die
fysiotherapie willen hebben niet weten dat ze zich, zonder tussenkomst van een arts, kunnen aanmelden. 34% denkt ten onrechte dat het eigenrisico aangesproken wordt bij gebruik van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering.

34 procent wacht enkele weken tot een maand met het aanmelden (in de hoop dat het vanzelf weer over zal gaan) en 22 procent loopt een maand of langer door met klachten of besluit uiteindelijk geen contact op te nemen.

We kunnen de dekking voor de zorg splitsen in twee delen:

1. de verplichte basisverzekering

Is bestemd voor patiënten met een chronische aandoening die langdurige zorg nodig hebben bijv.: MS, Parkinson of CVA of na een operatie.

U krijgt alleen vergoeding uit de basisverzekering als uw klacht/ziekte op een lijst staat die wijlen minister Borst van volksgezondheid heeft laten opstellen. Hierdoor kan het zijn dat u wel een chronische aandoening heeft (altijd rugpijn; reuma; fibromyalgie) maar dat die aandoening niet in die lijst voorkomt: daarvoor betaalt de basisverzekering dan niet.

Deze basisverzekering betaalt pas uit na de 20-ste behandeling, dus als u bijvoorbeeld een operatie heeft gehad of u de schouder uit kom hebt gehad dan moet u die eerste twintig behandelingen zelf betalen (of u heeft een aanvullende zorgverzekering afgesloten die de twintig behandelingen (deels) dekt).

Uitzondering hierbij is dat Claudicatio Intermittens (etalagebenen) per 2017 vanuit de basisverzekering vergoed wordt voor 37 behandelingen. Hiervoor hoeft u niet eerst de gebruikelijke 20 behandelingen zelf te betalen (of d.m.v. de aanvullende verzekering die u mogelijk heeft afgesloten).

Eenzelfde uitzondering kende we al binnen de bekkenfysiotherapie: ook voor ongewild urine verlies worden er 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor beide geldt wel dat er een verwijzing voor geschreven moet zijn door een arts.

Vanaf 2018 is hier nog weer bijgekomen de behandelingen voor heup- en knieslijtage (artrose). Helaas maar 12 behandelingen waardoor (als u uw eigen risico niet gebruikt hebt) het financieel geen voordeel hoeft te zijn.

Tenslotte geldt voor de basisverzekering het eigen risico van € 385 (het eigen risico geldt niet voor uw aanvullende verzekering!).

2. de aanvullende zorgverzekering

Is bestemd voor patiënten die maar tijdelijke therapeutische behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld: schouderpijn, kniepijn, rugpijn.

Een aanvullende verzekering hebt u nodig als u fysiotherapie nodig hebt zonder dat dit een aandoening is uit de lijst Borst. De kosten van fysiotherapie zijn ongeveer €30 per behandeling

als u ons in de praktijk bezoekt en ongeveer €40 als wij u thuis moeten behandelen. Het is dan vaak het aantal behandelingen die het duur maakt en die kosten kunt u (naar wens deels) afdekken met een aanvullende verzekering.

ZORGPOLISSEN:We onderscheiden drie verschillende soorten basisverzekering:

 • De Restitutiepolis:
  Alleen deze polis biedt u de vrijheid van keuze van arts, specialis, ziekenhuis en medicijnen.
 • De Natura polis: Bij deze laatste twee bent u afhankelijk of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de betreffende instantie (bv ziekenhuis).
  Als u daar toch naar toe gaat betaalt u een fors bedrag bij.
  Budget polis:
 • Er is vaak een nog beperktere keuze van ziekenhuizen voor niet-spoedeisende hulp.
  Er zijn verschillende soorten aanvullende verzekeringen.Elke zorgverzekeraar biedt meerdere polissen aan (er zijn in totaal plm. 1400 verschillende polissen). Het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt verschilt sterk per polis, u kunt zelf een keuze maken voor hoeveel u zich wilt verzekeren.

Basisverzekering

Aanvullende zorgverzekering

Alleen te wijzigen in de maand december

Is verplicht door de overheid

Eigen keuze om die af te sluiten

Heeft een verplicht eigen risico van €385/jr Maar mag ook hoger gekozen worden: tot €885

Soms is er keuze voor een eigen risico waardoor de premie omlaag gaat

Geen medische selectie. Er is een acceptatieplicht

Geen acceptatieplicht
Mogelijk medische selectie op leeftijd/gezondheid. Altijd navragen!

Alleen bij een klacht/ziekte uit de chronische lijst van Borst
Maar dekt de eerste 20 behandelingen (meestal) niet. Uitzonderingen zijn 37x claudicatio Intermittens behandelingen (etalagebenen); 12x knie en/of heupartrose (slijtage); 9x bij urine incontinentie (op verwijzing arts)

Kan de eerste 20 behandelingen dekken die niet betaald worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast dekt het fysiotherapie voor aandoeningen die niet op de chronische lijst van Borst staan indien (voldoende) afgesloten. Wil je niet 20x €30 of €40 betalen mocht je een aandoening uit de lijst Borst krijgen: dan zou je minimaal voor 20 behandelingen of ruim €600 een AV moeten afsluiten

Betaalt over een bepaalde periode de fysiotherapie bij een klacht uit de chronische lijst Kan zijn: 3mnd / 6mnd / 1 jaar / altijd

Geldt voor de looptijd van 1 jaar en meestal niet per aandoening/indicatie maar een te besteden aantal behandelingen of een bedrag per jaar

Betaalt 18x fysiotherapie tot je 18-de jaar. Daarna betaalt de basisverzekering alleen bij aandoeningen die op de lijst Borst voorkomen. Heb je meer nodig gaat dat van de (beste) AV van de ouders (indien afgesloten).

Betaalt fysiotherapie vanaf je 18-de (indien je een AV hebt afgesloten)

Onder de 18 jr. en meer dan 18 behandelingen nodig wordt dat vergoed uit de (beste) AV van één van de ouders (indien afgesloten).

Heeft een bij ieder zorgverzekeraar dezelfde dekking die door de overheid is vastgesteld

Heeft een bij ieder zorgverzekeraar een andere dekking. U moet een afweging maken tussen prijs en dekkingsgraad voor uw situatie (sport, gezondheid, financiën)

Deze kan ook afgesloten worden i.c.m. een basisverzekering van een andere maatschappij maar meestal tegen meerkosten.

Gemeentepolis voor lage inkomens: De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Deze gemeentepolis kan een uitkomst zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente of zie www.gezondverzekerd.nl. En soms wil een werkgever bijspringen in de kosten.

Er zijn AV-polissen die wel over het hele jaar volledige dekking geven maar waarvoor er eerst bekeken wordt of je een ‘veel gebruiker’ bent; ze beginnen dan met de vraag of u het afgelopen jaar al meer dan 20 behandelingen fysiotherapie hebt gehad en zo ja, accepteren ze u niet. Anders dan bij de basisverzekering is er geen acceptatieplicht voor deze verzekering. Het is dus wijs om eerst te informeren of zij u accepteren voor u de aanvullende verzekeringen opzegt. U hebt als consument 14 dagen bedenktijd.

Behandelindex: Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde -de behandelindex- uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Wat bieden een aantal polissen als extra?
Als u minder dan 20 behandelingen in uw aanvullende polis hebt staan, bijv. 14, dan vergoeden ze er soms toch 20 als u fysiotherapie vanuit de basisverzekering krijgt. Daar waar u die eerste 20 dus zelf zou moeten betalen, of in het voorbeeld 20-14 verzekerd = 6 behandelingen door u zelf te betalen.

ONBEPERKTE DEKKING

Er zijn nog maar weinig polissen met onbeperkte dekking. GEEN van de grote zorgverzekeringen bieden dit nog.
Daarbij hebben een aantal verzekeraars de eis dat er na 36 of 40 behandelingen een aanvraag moet worden ingediend door de fysiotherapeut en dan nog is het onzeker of de resterende behandelingen worden vergoed: dus een hoge premie met weinig zekerheid of er werkelijk vergoed gaat worden met daarbij extra werk voor de fysiotherapeut, waar wij ons in principe van distantiëren.