Samenwerking en netwerken

.

Samenwerking met Fys’ Optima

Onze praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys’Optima. Fys’Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.
Er worden binnen Fys’Optima eisen geformuleerd, waar elke partner aan moet voldoen. Jaarlijks worden de gestelde eisen bij de deelnemende partners getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optimapartner worden of blijven.

 

Samenwerking met het rugcentrum Achterhoek (RCA)

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bevindt zich het rugcentrum. Mensen met rugklachten kunnen terecht in het Rug Centrum Achterhoek (RCA). Binnen het Rugcentrum werken meerdere disciplines samen om op een snelle en gedegen manier de oorzaak van uw rugklachten te achterhalen en een persoonlijk behandeltraject te starten.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de behandeling geheel of gedeeltelijk plaatsvinden bij ons op de praktijk.

 

Samenwerking met de Hartfalenpoli in het Slingeland Ziekenhuis

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bevindt zich de hartfalenpoli. Tijdens het bezoek aan de hartfalenpoli bekijkt de hartfalenverpleegkundige met de patiënt wat de mogelijkheden zijn om het zieke hart te ontlasten. Deze verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid om onder supervisie van de cardiologen de patiënten intensief te controleren en eventueel medicatie bij te stellen.
Wanneer u weer thuis bent kunt u bij ons op de praktijk een trainingsprogramma op maat volgen, dit is het vervolg van de begeleiding die u in het ziekenhuis heeft gehad.

 

Chronisch ZorgNet

Als patiënt met perifeer vaatlijden kunt u voor looptherapie terecht bij gespecialiseerde fysiotherapeuten. Op de website www.chronischzorgnet.nl vindt u meer informatie over perifeer vaatlijden, looptherapie.

 

Samenwerking met het Schoudernetwerk Arnhem in het Rijnstate Ziekenhuis

 

In het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem bevindt zich het schoudernetwerk. Het schoudernetwerk is een samenwerking van specialisten van Rijnstate (orthopedisch chirurgen, radiologen en fysiotherapeuten) en ruim 30 praktijken voor fysiotherapie in de regio Arnhem. Deelnemers aan het netwerk beschikken over de juiste kennis, scholing en ervaring op het gebied van schouderklachten.