Verwijzing of DTF

Home » Over ons » Verwijzing of DTF

Verwijzing of DTF

U kunt een afspraak voor fysiotherapie maken met of zonder verwijzing van een arts.

Wanneer u geen verwijzing heeft spreken wij van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Sinds 2006 zijn therapeuten die via DTF werken bijgeschoold om te screenen. Dit houdt in dat wij in staat zijn te bepalen of een patiënt voor aanvang van fysiotherapie wel of niet eerst terug verwezen moet worden naar de huisarts.

Bent u bij de huisarts geweest en heeft hij u geadviseerd om naar een fysiotherapeut te gaan, dan hoort hij een verwijsbrief te schrijven en aan u mee te geven of hij stuurt de verwijsbrief digitaal naar ons.

Screening

Dit betekent in de praktijk dat wij allereerst een screening doen. Dit duurt ongeveer tien minuten:

  • uw hulpvraag wordt geïnventariseerd
  • bepaald wordt of er contra-indicaties zijn die een fysiotherapeutische behandeling niet (-zonder overleg met de huisarts-) toestaan
  • bepaald wordt of fysiotherapie een adequate behandelvorm voor u zou kunnen zijn
  • u wordt geïnformeerd en geadviseerd over uw klacht en eventuele mogelijkheden

Onderzoek en behandeling

Verder onderzoek en/of behandeling vindt plaats wanneer er tijdens de screening geen bijzonderheden (waarvoor de huisarts gezien zou moeten worden) gevonden worden. Soms is het voldoende aanvullende informatie op te vragen en kan behandeling daarna gestart worden.

In overleg met u wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van de screening en de conclusie daarvan.

Vergoedingen

  • Wanneer er sprake is van een indicatie op de lijst Borst (zie ook “vergoedingen en tarieven”), krijgt u uw behandelingen meestal alleen vergoed wanneer u een verwijzing van een arts/specialist heeft.
  • Datzelfde geldt als u thuis behandeld moet worden.
  • Volgt er na de screening geen verder onderzoek, dan wordt de screening als behandeling gedeclareerd bij de verzekeraar.
  • Bent u niet aanvullend verzekerd dan kost de screening € 16,00
  • Onder de leeftijd van 18 jaar mag 18 keer fysiotherapie verstrekt worden vanuit de basisverzekering; een vervolg is afhankelijk van de (beste) aanvullende verzekering van (één van de) ouder(s).