Manuele therapie

Uitvoerende therapeut(en): Renate Janssen [BIG nummer: 29042967404]

Manuele therapie volgens de Utrechtse school/Eggshell methode:

Bij deze behandeling staat de individuele bewegingsvoorkeur centraal. Door het uitvoeren van passieve bewegingen wordt er getracht een optimale bewegingsfunctie te verkrijgen en te handhaven. Hierbij wordt rekening gehouden met de bewegingsvoorkeur, individuele verschillen en asymmetrie in vorm en functie. De therapeutische bewegingen worden driedimensionaal, in rustig tempo, met geringe kracht in de richting van geanalyseerde bewegingsvoorkeur zonder HVT uitgevoerd (dus geen klik- of knakgeluid maar wel het gewenste effect).

Renate is 33 jaar regulier fysiotherapeut, 23 jaar sportfysiotherapeut en 18 jaar manueel therapeut.