Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN)

Gecertificeerde craniosacraal therapeuten van het Upledger Instuituut Nederland hebben hebben als vooropleiding minimaal een HBO-opleiding in de gezondheidszorg; en hebben hun examinering met goed gevolg afgerond. Voor informatie over de opleiding: www.upledger.nl.

Het Register Craniosacraal therapie Nederland bewaakt kwaliteit binnen de craniosacraal therapie. Voor registratie in het RCN is certificering aan het Upldger Insituut een vereiste. Om de registratie te kunnen behouden worden eisen gesteld met betrekking tot nascholing, kwaliteit, intervisie en praktijkvoering.
Voor meer informatie over het register: www.register-rcn.nl.

Nicole Megens heeft is gecertificeerd aan het Upledger Insituut Nederland en staat geregistreerd in het RCN onder inschrijfnummer R0067.