ZwangerFit

De cursus ZwangerFit® is een actieve, eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw, de pas bevallen vrouw en haar partner en heeft vooral een preventief karakter. De cursus is opgebouwd uit actieve lessen en uit coaching lessen.

De gehele cursus heeft als doel fit blijven tijdens de zwangerschap, fit de bevalling in te gaan, na de bevalling je snel weer fit voelen en je te informeren over het bevallen. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan oefeningen om eventuele klachten tijdens de zwangerschap en na de bevalling te voorkomen of verminderen. Vaak wordt er gedacht dat typische zwangerschapsklachten als rugklachten of bekkenklachten er bij horen, maar dit is niet het geval. Je kunt er veel aan doen om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

De lessen

5610_nl_editor photo13Vanaf 12 weken zwangerschap kun je al deelnemen aan de actieve lessen van deze cursus. Het voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft en er al vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Vanaf het begin wordt er veel aandacht besteedt aan een juiste houding, tiltechnieken, oefeningen voor je bekkenbodem en oefeningen die erop gericht zijn om rug- en bekkenklachten te voorkomen of verminderen. De lessen hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie m.b.v. fitnessapparatuur en er wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Mocht je gedurende de cursus toch klachten krijgen dan kan je dit snel aangeven en kunnen we samen zoeken naar een oplossing om je klachten te verminderen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid individueel een afspraak te maken.
Later instromen kan natuurlijk altijd. De lessen vinden wekelijks plaats op maandag-avonden.

De coaching lessen geven je informatie betreffende alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houding- en bewegingsapparaat.

Het is 4 tot 6 weken na de bevalling weer mogelijk om in te stromen om weer opnieuw in conditie te komen. Na de bevalling is het belangrijk om hierin goed begeleid te worden, zodat je op deze manier klachten (zoals lage rugklachten of bekkenbodemklachten als urineverlies) bij een eventueel volgende zwangerschap of op latere leeftijd kunt voorkomen of verminderen. Deze lessen worden gegeven op maandagavonden.

Tarieven ZwangerFit:

De kosten zijn 10 euro per les. Niet gevolgde lessen worden in rekening gebracht. (tenzij er gezondheidsredenen zijn welke te maken hebben met de zwangerschap, waardoor je niet kunt deelnemen aan de les).
Er zijn zorgverzekeraars die een deel van ZwangerFit® vergoeden, kijk hiervoor in je polisvoorwaarden of informeer bij je verzekeraar.

Voor meer informatie over ZwangerFit® kunt u op de site van de NVFB (de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie bij bekkenproblematiek en pre – en postpartum gezondheidszorg) kijken: www.nvfb.nl