Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik-, lage rug-, bekken- en bekkenbodemgebied bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. De spieren van de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Deze spieren kunnen zowel te zwak (onderactief) als te gespannen (overactief) zijn of niet op het juiste moment hun werk doen. De bekkenfysiotherapeut kan helpen de spieren weer te leren controleren. Marleen is een geregistreerd bekkenfysiotherapeut (zie onderaan voor meer info).

Enkele veel voorkomende klachten zijn:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting.
 • Verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in de onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen.
 • Veelvuldige urineweginfecties.
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen.
 • Problemen bij vrijen, die samenhangen met de bekkenbodem.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode tijdens en na de zwangerschap / bevalling.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling.
 • Begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied.
 • Zindelijkheidsproblematiek.
5610_nl_editor photo10
Marleen Wenders – Scholten

 

 

 

 

Kinderen met mictie- en/of defecatiestoornissen, enuresis of chronische buikpijnklachten kunnen baat hebben bij interventie van een kinderbekkenfysiotherapeut (kbf).

Indicaties voor kinderbekkenfysiotherapie

 • Urine incontinentie ( van druppelverlies tot verlies van volledige plas)
 • Overactiviteit van de blaas met aandrangincontinentie en hoge mictiefrequentie
 • Urineweginfecties ( mogelijk op basis van disfunctioneel plassen)
 • Enuresis
 • Fecale incontinentie
 • Obstipatie
 • Chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
 • Angst om te ontlasten of te plassen
 • Problemen op gebied van seksualiteit (adolescenten)

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

Om tot een goede kinderbekkenfysiotherapeutische diagnose te komen wordt een specifieke anamnese afgenomen.

Deze is gericht op mictie, defecatie, voeding en vochtintake, toilethouding en een algemeen gedeelte betreffende de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Hiermee wordt de hulpvraag in kaart gebracht.

Bij het onderzoek wordt een beeld gevormd van het algemeen motorisch functioneren en het functioneren van de bekkenbodemspieren.

Om goed te kunnen beoordelen hoe het kind de bekkenbodemspieren gebruikt is soms een inwendig onderzoek nodig. Dit wordt met de uiterste zorgvuldigheid toegepast en alleen na uitgebreide voorlichting en met toestemming van ouders en kind. Mocht het kind extreem angstig zijn dan is inwendig onderzoeken en behandelen niet mogelijk. Tevens wordt gebruik gemaakt van plas- en poepdagboeken om de gegevens uit de anamnese te objectiveren.

Naar aanleiding van de intake wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie geïndiceerd is. Als het nodig is, wordt contact opgenomen met de huisarts.

De behandeling

De therapie bij kinderen met mictie en/of defecatieproblemen bestaat uit:

 • Voorlichting: Met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
 • Toiletgedrag / toiletregime: houding, techniek
 • Advisering van een normale intake van vocht en voeding
 • Demystificatie
 • Oefentherapie gericht op:
  • Algemeen lichaamsgevoel
  • Gevoel en functie van de bekkenbodem
  • Ademhaling
  • Ontspanning
  • Vergroten blaascapaciteit

  De behandeling kan worden ondersteund door myofeedback of functionele elektrostimulatie.

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut

In onze praktijk  werkt een geregistreerd bekkenfysiotherapeut: Marleen Wenders-Scholten (op de website www.defysiotherapeut.com worden alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten getoond)

Zij heeft, na de 4-jarige opleiding fysiotherapie, de 3-jarige masteropleiding bekkenfysiotherapie (post HBO) gevolgd aan de SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) en de 1-jarige opleiding kinderbekkenfysiotherapie.

Zij staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB).

Indien u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met

Marleen Wenders, bekkenfysiotherapeut MSPT, kinderbekkenfysiotherapeut i.o.

Therapeutisch Centrum Varsseveld

mwenders@therapievarsseveld.nl
tel: 0315-230100